Gospodarka odpadami Bydgoszcz

Gospodarka odpadami Bydgoszcz – z czym związane jest to pojęcie?

Bez kategorii

Gospodarka odpadami to szereg procesów, których celem jest unieszkodliwianie odpadów. Działania związane z gospodarką odpadami podejmowane są zgodnie z przyjętą ustawą o odpadach.

Gospodarka odpadami Bydgoszcz – zakres usług

Gospodarka odpadami są działaniami, które związane są ze zbieraniem, przetwarzaniem oraz unieszkodliwianiem odpadów. Gospodarka odpadami jest jednym z główniejszych problemów, jakie występują w skali światowej. Przyczynia się do tego wzrost liczby ludności oraz rozwój gospodarczy i techniczny w Polsce. Gospodarka odpadami obejmuje dodatkowo ich wytwarzanie.

Gospodarka odpadami Inowrocław – cele

Celem gospodarki odpadami jest ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska. Gospodarka odpadami nie może prowadzić działań, które powodują zagrożenie dla wody, powietrza, gleby czy roślin i zwierząt. Działania te nie mogą również wywoływać niekorzystnych skutków na terenie wiejskim lub miejscach o znaczeniu przyrodniczym i kulturowym. Głównym celem gospodarki komunalnej jest zapobieganie powstawania odpadów, a także działania zmierzające do ich ponownego użycia.

Gospodarka odpadami Inowrocław

 Segmenty gospodarki odpadami

Gospodarka odpadami składa się z trzech głównych segmentów:

  • zbiórka i wywóz odpadów;
  • oczyszczanie;
  • składowanie i utylizacja odpadów.

Zbiórka i wywóz odpadów związane są nie tylko z odbiorem odpadów od mieszkańców, ale również wywozem gruzu czy zieleni. Oczyszczanie dotyczy sprzątania ulic, klatek schodowych czy chodników. Ostatni segment – składowanie i utylizacja odpadów, które dotyczą obowiązku odbioru odpadów po określonej przez gminy taryfie.

Co roku nowelizowana jest ustawa dotycząca gospodarkami odpadami. Niestety, ale nie przynosi ona oczekiwanych efektów. W Polsce nadal istnieje problem związany z paleniem niedozwolonych materiałów czy nielegalnymi wysypiskami. Również ceny za śmieci co roku są wyższe. Dzieje się to ze względu na lokalny monopol, który sam ustala ceny wywozu odpadów.