Jak zatrudnić cudzoziemca

Jak zatrudnić cudzoziemca w 2022 roku?

Bez kategorii

Rok 2022 to okres bardzo traumatyczny dla narodu Ukraińskiego. Wojna, która wybuchła w lutym przyniosła tragiczne skutki nie tylko narodowi ukraińskiemu, ale całej gospodarce na świecie. Również i my Polacy odczuwamy skutki tego wydarzenia. Wielu Ukraińców uciekło, aby szukać normalnej codzienności, również i w Polsce. Wielu z nich szuka zatrudnienia w Polsce. Jak obecnie zatrudnić cudzoziemca? Jakie warunki muszą być spełnione?

Jak zatrudnić cudzoziemca? Warunki

Aby cudzoziemiec mógł podjąć pracę na terenie Polski niezbędne jest posiadanie przez niego zezwolenia na pobyt i pracę. Warunki, jakie wynikają z ustawy i które należy spełnić to:

  • posiadanie przez cudzoziemca praca do ubezpieczenia zdrowotnego;
  • wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, nie może być niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
  • posiadanie stabilnego i regularnego dochodu przez cudzoziemca, które wystarczy na pokrycie kosztów utrzymania siebie i rodziny,
  • posiadanie miejsca zamieszkania przez cudzoziemca.
Jak zatrudnić ukraińca

Jakie informacje zawiera zezwolenie na pobyt tymczasowy i pracę?

Decyzja o zezwolenie na pobyt tymczasowy i pracę zawiera nie tylko termin ważności tego zezwolenia, ale również podmiot powierzający wykonanie pracy, stanowisko, na którym cudzoziemiec jest zatrudniony, najniższe wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy.

Co jeszcze warto wiedzieć o zatrudnieniu obywatela Ukrainy? Jak zatrudnić Ukraińca?

Warto zapoznać się z przepisami, które dotyczą zalegalizowania pobytu Ukraińców, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi. Przepisy te reguluje ustawa z dnia 12 marca 2022 roku. Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy:

  • jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny;
  • jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.